Ogłoszenie o przetargu - na dzierżawę lokalu (garażu) w Kołodziejewie, ul. Szkolna 1 (Przetarg jest ograniczony do mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 1 w Kołodziejewie)

Ogłoszenie o przetargu - na sprzedaż działki  w obrębie Skalmierowice gm. Janikowo w dniu 27 grudnia 2018 r., godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu - na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Janikowie, który odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 11:00

Powrót do góry