Gmina Janikowo zrealizowała   inwestycję  w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność„ objętego  PROW  na lata 2014-2020 dla projektu:

Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy na terenie ogrodów  działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego Stokrotka w Janikowie.

Zakres prac obejmował: Przebudowę i modernizację świetlicy - pomieszczeń socjalnych, przebudowę budynku  do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z sanitariatów i pomieszczenia kuchennego oraz salki. Wykonanie ocieplenia i pokrycia dachu, wymianę  instalacji elektrycznej oraz modernizację ogrzewania. Celem projektu jest aktywizacja i zorganizowanie wypoczynku seniorów, osób niepełnosprawnych w tym dotkniętych chorobą utrudniającą aktywność ruchową czy intelektualną. Działania obejmą stworzenie obszaru do wypoczynku i rekreacji w miejscu zamieszkania.

Wartość inwestycji:  118 100,05 zł
Dofinansowanie: 69 737,00 zł

Powrót do góry