Gmina Janikowo zrealizowała inwestycję w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność„ objętego  PROW  na lata 2014-2020 dla projektu:
Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w  Ołdrzychowie wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

W ramach prac zostanie wykonana termomodernizacja budynku, wymiana dachu z płyt azbestowych, montaż kolektorów słonecznych i energooszczędne ogrzewanie. Infrastruktura rekreacyjna udostępniona będzie  nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców (dorosłych, młodzieży, dzieci), świetlica i infrastruktura będzie zawsze ogólnodostępna.

Wartość inwestycji:  276 710,11 zł
Dofinansowanie:  146 001,00zł

Powrót do góry