W dniu 06.10.2017 roku w Urzędzie Miejskim w Janikowie Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan  Dariusz Kurzawa, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich pani Elżbieta Siemiątkowska oraz  Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo pan Andrzej Brzeziński i  Skarbnik Gminy i Miasta  Janikowo pani Hanna Kuczyńska podpisali umowy o przyznaniu pomocy i dofinansowaniu realizacji przez Gminę Janikowo operacji w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność„ objętego  PROW  na lata 2014-2020 dla projektów:
1. Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Ołdrzychowie wraz z infrastrukturą rekreacyjną.
2. Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy na terenie ogrodów  działkowych Stowarzyszenia Ogrodowego Stokrotka w Janikowie.
3. Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy  w miejscowości Janikowo.