Gmina Janikowo zrealizowała  inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej 150745C w miejscowości Ludzisko” mającą  na celu wspieranie lokalnego rozwoju, która była współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Całkowity koszt inwestycji – 582 561,68 zł
Kwota pomocy (dofinansowanie) – 370 683,00 zł

PROW - logo

Powrót do góry