W Janikowie 29 grudnia 2015 roku rozpoczął działalność Dzienny Dom Senior Wigor - placówka prowadząca zajęcia dla seniorów wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W uroczystym otwarciu Domu wzięła udział dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Dorota Hass odczytując list skierowany do uczestników przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Obecny był Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo Andrzej Brzeziński, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Czerwiński, radni, sołtysi, prezes Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Jan Gapski, przedstawiciele janikowskiego stowarzyszenia Klub Seniora Złoty Wiek z wiceprezesem Edmundem Jaszczem, kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Matuszak oraz kierownik inaugurującego działalność Domu Dziennego Senior Wigor Agata Gilas Pyzik.

Otwarcie Senior Wigor [800x555]

Otwarcie Senior Wigor [800x521]

Otwarcie Senior Wigor [800x571]

Otwarcie Senior Wigor [800x657]

Otwarcie Senior Wigor [800x680]

Otwarcie Senior Wigor [800x540]

Otwarcie Senior Wigor [800x673]

Powrót do góry