Inwestycję zrealizowano w ramach PROW na lata 2007-2013

Całkowity koszt inwestycji – 572 245,04 zł
Dofinansowanie  EFRROW -  348 929,00 z

PROW - logo

Powrót do góry