Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Sosnówiec i Dębowo


Całkowity koszt inwestycji – 235 588,16 zł

Dofinansowanie z FOGR Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 117 794,08 zł

Powrót do góry