Gmina Janikowo zakończyła realizację projektu pn. „ Budowa ścieżki rowerowo pieszej z przeprawą przez  starorzecze Noteci w miejscowościach Kołuda Mała i Skalmierowice, realizowanego w  ramach działania 413  „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ścieżka pieszo rowerowa o długości 1,16 km i szerokości do 3 m posiada nawierzchnie asfaltową i utwardzone pobocza oraz barierki ochronne przy rowie melioracyjnym. Łączy miejscowości Skalmierowice z Kołudę Małą. Na trasie ścieżki znajduje się kładka umożliwiająca przeprawę przez starorzecze Noteci.


Całkowity koszt inwestycji  -  499 567,14 zł

Dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013  - 321 279,00 zł

Budowa ścieżki rowerowo pieszej - zdjęcie 1 [800x535]

Budowa ścieżki rowerowo pieszej - zdjęcie 2 [800x535]

Budowa ścieżki rowerowo pieszej - zdjęcie 3 [800x535]

Budowa ścieżki rowerowo pieszej - zdjęcie 4 [800x535]

Budowa ścieżki rowerowo pieszej - zdjęcie 5 [800x535]

Powrót do góry