ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA JANIKOWO ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI

Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony i podpisany wniosek;

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie ul. Przemysłowa 6

pok. 219

tel. (52) 35 14 419

Opłaty:
  • 20,00 zł - za wyrys z MPZP za każdą stronę A4
  • 17,00 zł - w przypadku braku MPZP
  • 30,00 zł – za wypis z MPZP do 5 stron

  • 50,00 zł – za wypis z MPZP powyżej 5 stron

Termin i sposób załatwienia:

2 tygodnie od złożenia wniosku

Powrót do góry