Decyzja Środowiskowa

Wymagane dokumenty:

dowód uiszczenia opłaty skarbowej

wniosek wraz z kartą informacyjną lub raportem na nośniku CD

wykaz właścicieli sąsiadujących działek

3 egzemplarze informacji o planowanym przedsięwzięciu lub 3 egzemplarze raportu o oddziaływaniu na środowisko

poświadczona przez właściwy organ mapa ewidencyjna

Miejsce złożenia dokumentów:

Pokój nr 220

Agnieszka Szulc-Szuflada

tel. 52 3514419

Opłaty:

205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

Płatne z góry na rachunek organu:

PBS Janikowo 97 81 85 0006 0000 0185 2000 0001

Powrót do góry