Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

Wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Pokój 105 - Barbara Smolik

Opłaty:

brak opłat

 

Termin i sposób załatwienia:

Złożony wniosek, nie później niż następnego dnia roboczego od daty jego złożenia zostaje przekształcony w dokument elektroniczny i przesłany do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, jako organu ewidencyjnego.

Podstawa prawna:
Konstytucja Biznesu:

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646),
-ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018, poz. 647),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 648),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz 649),
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne informacje:

Wniosek w wersji papierowej składany jest osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedsiębiorca ze strony internetowej Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pobiera wszelkie dane dotyczące własnego wpisu lub innych przedsiębiorców.

Powrót do góry