Zakończył się projekt drobiarski w naszej gminie

W ostatnim dniu stycznia w świetlicy wiejskiej w Kołudzie Wielkiej zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji zakończenia realizacji projektu „Kursy przygotowania zawodowego w branży drobiarskiej”. W spotkaniu brał udział  wiceburmistrz Jacek Duma, kadra projektu, zaproszeni goście oraz najważniejsi- Uczestnicy projektu, którym rozdano pamiątkowe certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia.

Celem projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Janikowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

W projekcie brało udział 20 Uczestników , którzy od połowy września 2019 r. do końca stycznia br. realizowali program Indywidualnych  Ścieżek  Wsparcia, tj. korzystali z warsztatów aktywizacji społecznej, warsztatach kulinarnych, konsultacji z doradcą zawodowym i wsparcia psychologicznego, a następnie brali udział w 150 godzinnych kursach zawodowych zakończonych egzaminem i odbyli 2 miesięczne staże zawodowe. Uczestnicy pracowali w Instytucie Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny  Kołuda Wielka, Ośrodku  Sportu i Rekreacji, Środowiskowym Domu Samopomocy i Forza sp. z o.o. W czasie trwania kursów i staży Uczestnicy pobierali stypendia szkoleniowe, a potem stażowe.

Dzięki realizacji projektu Uczestnicy uzyskali nowe kwalifikacje zawodowe, a także praktyczne doświadczenie zawodowe. Obecnie część uczestników została już zatrudniona w miejscach, w których realizowała staże.

- Pozostałym osobom, które chcą i mogą pracować postaramy się pomóc - mówi Jacek Duma, zastępca Burmistrza Janikowo.

- Projekt zakończył się pomyślnie, zrealizowano zakładane wskaźniki, a teraz przechodzimy do jego rozliczenia – mówi Joanna Kowalska, koordynatorka projektu.  Jeszcze raz dziękuję wszystkim Uczestnikom za zaangażowanie i motywację do udziału w projekcie, sumienność i komunikatywność . Z całego serca życzę Państwu powodzenia i znalezienia dobrej pracy, która da Wam dużo radości i satysfakcji – dodaje.

Projekt realizowała Gmina Janikowo dzięki pozyskanemu grantowi ze środków unijnych  w wysokości 149544,40 zł w konkursie ogłoszonym przez LGD Czarnoziem na Soli. Całkowita wartość projektu wynosi 160.444,60 zł.