Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo o otwartym konkursie ofert w formie wspierania realizacjizadań publicznych rozwoju sportu w 2020 roku na terenie Gminy i Miasta Janikowo

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

działając na podstawie uchwały Nr VI/20/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków itrybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy iMiasta Janikowo Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko Pomorskiego z dnia25 lutego 2011r. Nr 46 pozycja 320 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy i Miasta Janikoworealizacji zadań publicznych rozwoju sportu w 2020 roku dla beneficjentów prowadzącychstatutową działalność wśród mieszkańców Gminy i Miasta Janikowo w zakresie sportu.

 

Ogłoszenie o konkursie (pdf)

Wyświetlono: 250

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry