Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2020 wykonywania zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

działając na podstawie art. 11 ust. 2, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t. j. Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2019 poz. 688 oraz w oparciu o uchwałę Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2020 wykonywania zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie o konkursie (pdf)

Załącznik - wzór oferty (doc)

Załącznik - wzór oferty (pdf)

Wyświetlono: 334

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link

Zobacz również

Powrót do góry