Nowy etap projektu grantowego „Kursy przygotowania zawodowego w branży drobiarskiej”

 

W poniedziałek  18 listopada Uczestnicy zakończyli pomyślnie zdanym egzaminem  trwający 150 godzin kurs.  Egzamin przed specjalnie powołaną zewnętrzną komisją zdali wszyscy przystępujący, dając wyraz zdobytej wiedzy i umiejętności.
Kolejnym etapem projektu jest realizacja dwumiesięcznych staży zawodowych, które ruszyły od wtorku 19 listopada. 8 osób zdecydowało się na staż w Instytucie Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej. Tyle samo Uczestników odbędzie staż w obiektach janikowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Cztery osoby są skierowane na staż w Środowiskowym Domu Samopomocy w Janikowie . Rezultatem tego etapu projektu będzie sprawdzenie potencjalnych pracowników, a w efekcie zaproponowanie pracy 8 osobom.

Projekt zakończy się w ostatnich dniach stycznia.  Jest realizowany przez Gminę Janikowo od września dzięki pozyskaniu  grantu ze środków UE  z Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli  w wysokości  149.544,40 zł. Uczestnikami projektu jest 20 osób zamieszkujących teren gminy Janikowo.

 

loga - efpr, rp, woj. kujawsko-pomorskiego, ue

Wyświetlono: 240

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link
Powrót do góry