Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janikowo”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wniosek złożony w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019 – 2020, uchwałą zarządu WFOŚIGW w Toruniu nr 918/19 z dnia 26.08.2019r., udzielił Gminie Janikowo dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janikowo”
Wyświetlono: 141

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link

Zobacz również

Powrót do góry