KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

Ogłoszenie

Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo

 

W sprawie: konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, 1570)Informuję o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwag do załączonego projektu
Programu współpracy Gminy Janikowo z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Uwagi proszę przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Janikowie, 88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6 lub na adres internetowy: wiceburmistrz@janikowo.com.pl lub janikowo@janikowo.com.pl do dnia 25 października 2019r.
W załączniku Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

 

 Program wspólpracy (pdf)

 

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

/-/ Andrzej Brzeziński        

Wyświetlono: 131

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry