Ruszył kolejny projekt społeczny

Spotkaniami z doradcą zawodowym rozpoczęła się 16 września realizacja projektu grantowego „Kursy przygotowania zawodowego w branży drobiarskiej”.

Projekt przeprowadza Gmina Janikowo w Kołudzie Wielkiej dla 20 mieszkańców miasta i gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Jego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców, w tym podjęcie przez 8 osób pracy w nowym zawodzie.

Realizacja projektu to wynik podpisanej umowy nr 2/2019/5(G)  na realizację grantu z Lokalną Grupą Działania Czarnoziem na Soli.

Przedsięwzięcie składa się z 2 modułów. W pierwszym-uczestnikom zapewnia się konsultacje z doradcą zawodowym i  wypracowanie Indywidualnego Planu Działania,  a także wsparcie psychologa mającego na celu pobudzenie motywacji, pewności siebie, świadomości własnej wiedzy i kompetencji  oraz wzmocnienie postawy przedsiębiorczej w uczestnikach. W początkowej fazie projektu odbędą się również zajęcia grupowe- warsztaty aktywizacji społecznej.

Na drugi moduł składa się trwający 1,5 miesiąca kurs zawodowy zakończony egzaminem, a także 2- miesięczny staż zawodowy oraz wsparcie pośrednika pracy.  W trakcie trwania kursu i stażu uczestnikom przyznane zostanie stypendium szkoleniowe, a następnie stażowe.

Projekt potrwa do końca stycznia. Całkowita wartość projektu to 157.579,40 zł, z czego prawie 95% to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Herb Gminy JanikowoLogo LGD Czarnoziem Na Soli

Baner funduszy unijnych

 

 

Wyświetlono: 146

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link
Powrót do góry