Niekorzystne zjawisko atmosferyczne - susza

Informujemy, że Gmina Janikowo jest przygotowana do szacowania szkód jakie występują w wyniku suszy glebowej. Pomimo trudności udało się uzyskać zgodę dwóch rolników na wzięcie udziału w pracach komisji do spraw szacowania szkód. Członkami komisji będą również przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Urzędu Miejskiego. Komisję powołuje Wojewoda Kujawsko Pomorski po stwierdzeniu wystąpienia suszy glebowej na obszarze naszej gminy poprzez ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydane na podstawie raportu o Klimatycznym Bilansie Wodnym sporządzanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Czekamy obecnie na ogłoszenie, które pozwoli powołać komisję i rozpocząć szacowanie. Jednocześnie spodziewając się dużej liczby wniosków zamieszczamy do pobrania druki wniosków o szacowanie strat w uprawach. Na dzień 4 lipca według raportu IUNG w naszej gminie zakwalifikowano wystąpienie strat w zbożach jarych i rzepaku na glebach kategorii I „bardzo podatna na suszę(WOD < 127,5 mm), gatunek gleby: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.
O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco poprzez stronę internetową Gminy Janikowo i za pośrednictwem sołtysów.

Do pobrnia: Wniosek o szacowanie strat - 2019

Na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/ można zapoznać się z różnymi danymi (mapy, zestawienia) dotyczącymi szuszy.

Wyświetlono: 603

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry