Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ