Informacja sprawie zwołania zebrań wiejskich na których ma być dokonany wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich na których ma być dokonany wybór sołtysa i wybór rady sołeckiej.

Na podstawie § 24 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Janikowie nr XXX-208/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych w obrębie Gminy Janikowo (Dz. Urzędowy Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2006 r. Nr 52 poz. 871) zarządzam co następuje: § 1. Zwołuję zebrania wiejskie w celu dokonania wyborów sołtysów i rad sołeckich zgodnie z poniższym tabelarycznym zestawieniem terminów i miejsc przeprowadzenia wyborów:

 • Sołectwo Sielec, 07.02.2019 godzina 17.00, Świetlica Wiejska w Sielcu
 • Sołectwo Kołuda Wielka, 06.02.2019 godzina 16.00, Świetlica Wiejska w Kołudzie Wielkiej
 • Sołectwo Ludzisko, 06.02.2019 godzina 18.00,Świetlica Wiejska w Ludzisku
 • Sołectwo Góry, 08.02.2019 godzina 19.00, Świetlica Wiejska w Ołdrzychowie
 • Sołectwo Trląg, 12.02.2019 godzina 16.30, Świetlica Wiejska w Trlągu
 • Sołectwo Głogówiec, 05.02.2019 godzina 17.00, Szatnia przy boisku w Głogówcu
 • Sołectwo Kołuda Mała, 07.02.2019 godzina 18.30, Świetlica Wiejska w Kołudzie Małej
 • Sołectwo Kołodziejewo, 01.02.2019 godzina 18.00, Sala Wiejska w Kołodziejewie
 • Sołectwo Dębowo, 01.02.2019 godzina 16.00, Sala Wiejska w Kołodziejewie
 • Sołectwo Wierzejewice, 05.02.2019 godzina 18.30, Sala Wiejska w Wierzejewicach
 • Sołectwo Broniewice, 12.02.2019 godzina 18.00, Sala Wiejska w Broniewicach
 • Sołectwo Dobieszewice, 12.02.2019 godzina 19.30, Sala Wiejska w Dobieszewicach

§ 2. Wyznaczam Jacka Dumę – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo oraz
inspektora Piotra Pełczyńskiego jako osoby mogące pełnić funkcję przewodniczącego zebrań
wyborczych wymienionych w § 1.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Link do zarzdzenia: Zarzdzenie Nr 5/2019

Wyświetlono: 807

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link

Zobacz również

Powrót do góry