"Korzystam z internetu na co dzień i od święta"

Plakat - Korzystam z internetu na co dzień i od święta

Projekt jest skierowany do grupy osób powyżej 25 lat aktywnych zawodowo lub poszukujących pracy, które nie posiadają umiejętności sprawnego korzystania z oprogramowania i platform cyfrowych umożliwiających sprawne poruszanie sie w sieci. Podniesienie kompetencji cyfrowych dotyczy mieszkańców gminy Janikowo. Program będzie trwał do końca marca 2019 roku.
Zaplanowane szkolenia odbędą się na terenie gminy Janikowo w Międzynarodowym Centrum Dialogu Kultur w Janikowie Gmina zapewni techniczną, lokalową obsługę projektu i nabór uczestników.
W ramach szkolenia zaproponowane będą następujące moduły:
1. Rodzic w Internecie
2. Mój biznes w sieci
3. Moje finanse i transakcje w sieci
4. Działam w sieciach społecznościowych
5. Tworzę własną stronę (blog)
6. Rolnik w sieci
7. Kultura w sieci
Każdy moduł ma za zadanie wykształcić kompetencje podstawowe. Zakładamy, że to sami uczestnicy będą mieli wpływ na zakres szkolenia, i na pierwszym spotkaniu, razem z trenerem określone będą moduły. Wstępny test kompetencji cyfrowych oraz rozmowy z uczestnikami, pozwolą określić poziom wyjściowy do nauki i wskazać moduły szkoleniowe.
Szkolenie jest poprzedzone rekrutacją i zakupami sprzętu (10 szt. komputerów przenośnych), pozostałe 2 szt. dla szkolonych i jeden dla prowadzącego zapewnia partner projektu w ramach użyczenia.
Sprzęt zakupi lider (Gmina Janikowo). Szkolenia będą realizowane w oparciu o załącznik do konkursu pn. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu (wymagań w zakresie kompetencji trenerów i instruktorów).
Szkolenia prowadzą do nabycia kompetencji cyfrowych w 7 proponowanych modułach. To jakie kompetencje nabędą uczestnicy zależeć będzie od modułów zrealizowanych przez grupę, wybranych w zależności od potrzeb każdej z 5 grup.

Wyświetlono: 293

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link

Zobacz również

Powrót do góry