Dodatkowa opinia uzasadniająca brak możliwości wybudowania kładki dla pieszych przy remontowanym moście