Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP Gminy Janikowo ze środków funduszu sprawiedliwości

W dnie 14 września 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Janikowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Janikowo realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Łączna wartość przekazanego sprzętu w skład którego weszły 3 detektory napięcia Hot Stick, 2 detektory wielogazowe Dräger X-am 2500, 1 zestaw ratownictwa medycznego R1, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy     i pasażera – szt. 1, 1 osłona zabezpieczającego poszkodowanego, 1 pilarka do drewna STIHL MS 291 i 1 latarka akumulatorowa VULCAN LED ATEX.  wyniosła 20 406,00 zł. Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz w 1 % ze środków budżetu gminy.

Wyświetlono: 191

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link

Zobacz również

Powrót do góry