Gmina Janikowo / Szkoła Podstawowa w Janikowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ˝Doświadczam, obserwuję, uczę się – jutro zbuduję lepszy świat˝

 

Gmina Janikowo / Szkoła Podstawowa w Janikowie

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Doświadczam, obserwuję, uczę się – jutro zbuduję lepszy świat”

 

 

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematycznych, informatycznych oraz nauki języków obcych.

 

Projekt będzie realizowany od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. w Szkole Podstawowej
w Janikowie

 

Grupa docelowa: 63 uczniów Szkoły Podstawowej w Janikowie i 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Janikowie

 

Formy realizacji projektu:

-zajęcia pozalekcyjne z: matematyki, informatyki, języka angielskiego, robotyki z elementami programowania, doradztwo zawodowe

-szkolenie dla nauczycieli z programowania robotów

 

W ramach projektu odbędą się wycieczki do Torunia (Młyn Wiedzy, Planetarium)
i do Myślęcinka (warsztaty ekologiczne)

 

Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi: 132.561,19 zł; w tym z:

-Europejskiego Funduszu Społecznego – 118.610,22 zł

-budżetu państwa – 13.950,97 zł

Wyświetlono: 174

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link
Powrót do góry