Gmina Janikowo realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Gmina Janikowo w ramach projektu "Zdalna szkoła+" pozyskała grant w wysokości 75.000,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest wsparcie szkół w kształceniu na odległość – wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

W ramach projektu zakupiono 25 laptopów wraz z oprogramowaniem, które w dniu 01 lipca 2020 r. Burmistrz Gminy Janikowo Andrzej Brzeziński przekazał do szkół podstawowych, tj. do: Szkoły Podstawowej w Janikowie (10 szt.), Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie (6 szt.), Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Broniewicach (4 szt.), Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku (5 szt.). Sprzęt zostanie wypożyczony przez szkoły uczniom z rodzin wielodzietnych na okres zdal­nej nauki.

Całkowita wartość projektu: 75.000,00 zł brutto
Dofinansowanie projektu z UE: 75.000,00 zł brutto
Wkład własny beneficjenta (Gminy Janikowo): 0,00 zł