Chesz skończyć szkołę i zdobyć zawód?

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU PROWADZI REKRUTACJĘ MŁODZIEŻY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dołączając do nas masz możliwość nauki w następujących formach kształcenia:

    • VII  i VIII KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
- możliwość nauki od 15 roku życia
- system nauki: dzienny
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy
- wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i  wynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki w  różnych zawodach;

    • I, II, III KLASA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
- możliwość nauki od 14 - 15 roku życia
- system nauki: dzienny
- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki w  różnych zawodach

    • RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU ORAZ SZKOLENIE KURSOWE – FORMA POZASZKOLNA
- nauka zawodu u rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych
- brak obowiązku kontynuowania nauki w szkole
- system nauki: dzienny
- egzamin państwowy dający pełne kwalifikacje zawodowe
- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki w zawodach rzemieślniczych

PAMIĘTAJ!!!
NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!
ZA PRAKTYKI OTRZYMUJESZ WYNAGRODZENIE NA WŁASNE POTRZEBY!!!
BĘDZIESZ MIAŁ MOZLIWOŚĆ ROZWINĄĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA ORAZ ZWIEDZIĆ POLSKĘ I NIE TYLKO!!!

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU, ul. Metalowców 7; 88 – 100 Inowrocław,  
tel.  52 307 01 49 ;  e-mail: 2-3hp.inowroclaw@ohp.pl

Wyświetlono: 134

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link

Zobacz również

Powrót do góry