Gmina Janikowo pozyskała grant w wysokości 70.000,00 zł

logo funduszy europejskich, flaga Polski, logo Centrum Projektów Cyfrowa Polska, flaga Unii Europejskiej

Gmina Janikowo w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” pozyskała grant w wysokości 70.000,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach projektu zakupiono 20 laptopów wraz z oprogramowaniem, które w dniu 4 maja 2020 r. przekazane zostały do szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej w Janikowie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Broniewicach, Szkoły Podstawowej im. Jana z Ludziska w Ludzisku. Sprzęt zostanie wypożyczony przez szkoły uczniom lub nauczycielom na okres zdal­nej nauki.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkol­nic­twa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Pol­skiej stanu epidemii, spo­wodowanym zakażeniami koronawirusem.