Targowisko Miejskie

Od dnia 25 kwietnia (sobota) handel na Targowisku Miejskim w Janikowie będzie możliwy dla


wszystkich punktów usługowych. Wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny pozostają bez zmian.

 

Wjazd do ograniczonej strefy dla sprzedawców będzie możliwy do godz. 7.30 a wyjazd po zamknięciu targowiska dla kupujących – ok. godz. 12.00.

Wejście dla kupujących będzie wyznaczone przez drzwi wejściowe do hali targowej lub przez bramę na plac targowy. W obu punktach przed i po wejściu ze strefy będzie prowadzona dezynfekcja rąk. Wszystkie osoby korzystające z targowiska proszone są o zachowanie zalecanego odstępu od innych osób min. 2 m. Główny Inspektorat Sanitarny wskazał targowiska i bazary jako specyficzne miejsca obrotu żywnością i przestawia zalecania działań zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu. Rekomenduje się zarządcom targowisk stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych.

Liczba osób przebywających na targowisku nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych. Przykład: jeśli jest 10 sprzedających, to na placu targowym może przebywać w jednym momencie maksymalnie 30 klientów.

Pracownik targowiska wpuszcza kolejnych klientów dopiero, gdy poprzedni zakończą zakupy.

Sprzedający zobowiązani są mieć płyn do dezynfekcji, maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki.

Stosować bezwzględnie maseczki, stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością, zachować bezpieczną odległość klient-klient. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

Bezwzględnie mycie rąk, dezynfekcja lub wymiana rękawiczek występuje po następujących czynnościach:

  1. Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia;

  2. Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną-stoiska mięsne;

  3. Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

  4. Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

  5. Po skorzystaniu z toalety;

  6. Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

  7. Po jedzeniu, piciu;

  8. Po kontakcie z pieniędzmi;

Dopuszcza się możliwość handlu przez dwie osoby – jedna podaje towar, druga kasuje.

 

Wszystkie powyższe ograniczenia są podyktowane dbałością o zdrowie mieszkańców i sprzedających.

 

Wyświetlono: 122

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link

Zobacz również

Powrót do góry