Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu dotycząca możliwości składania wniosków o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej"

W związku z przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informuję o uruchomieniu nowego instrumentu tj. pożyczki na pokrycie bieżąch kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przyznawanej na podstawie art. 15 zzd.

Wniosek o pożyczkę wraz z umową mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być składane w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu nabór wniosków został ogłoszony 1 kwietnia br. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

https://inowroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Wyświetlono: 186

Drukuj Pobierz PDF Kopiuj link

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry