Tytuł projektu: Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w miejscowości Janikowo

Cel projektu: Zmiana środka transportu z indywidualnego samochodowego  na indywidualny rowerowy, jako środka przemieszczania się. Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Gmina Janikowo zrealizowała w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie: „Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych”. Ścieżka  pieszo-rowerowa  w Janikowie powstała  przy  ul. Przemysłowej, wzdłuż drogi powiatowej nr 2548C relacji Rybitwy – Janikowo. Rozpoczyna się  od ul. Głównej, a kończy na  granicy gminy w kierunku na Pakość. Długość wybudowanej ścieżki wynosi  2 406,50 m. Powstały ciąg pieszo rowerowy łączy się z istniejącą ścieżką rowerową biegnącą od ulicy Słonecznej. W związku z tym, że ciąg pieszo-rowerowy kończy się na granicy gminy Janikowo i Pakość, będzie istniała możliwość połączenia go z trasami rowerowymi , które będą usytuowane na terenie sąsiedniej gminy.

Całkowity koszt inwestycji: 1 089 765,16 zł

Dofinansowanie z EFRR: 657 486,76 zł

Loga

Powrót do góry