Gmina Janikowo zrealizowała inwestycję w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność„ objętego  PROW  na lata 2014-2020 dla projektu:

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy  w miejscowości Janikowo

Zakres prac obejmował przebudowę istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy na ul. Przemysłowej w miejscowości Janikowo o dł. 811,5 m. Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wykonano z betonu asfaltowego. Zgodnie z przepisami zamontowano oznakowanie poziome i pionowe zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. W miejscach przewidzianych do odpoczynku zainstalowano ławki z siedziskiem i oparciem z drewna i nawierzchnia pod ławkami z kostki betonowej Usunięcie istniejących dotychczas barier architektonicznych na wyeksploatowanym chodniku pozwoli na bezpieczne korzystanie z infrastruktury obejmujące użytkowników we wszystkich kategoriach wiekowych w tym również osób niepełnosprawnych. Budowa ciągu pieszo-rowerowego jest jednym z elementów rozwoju turystyki, który obejmuje wykonanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Janikowo. Spowoduje to wzrost aktywności fizycznej mieszkańców, rozwój turystyki rowerowej w tym organizowanej przez Stowarzyszenie Janikowo na Sportowo będące głównym pomysłodawcą projektu i na bieżąco prowadzącym konsultacje jego założeń.

Wartość inwestycji: 409 507,38 zł
Dofinansowanie: 157 437,00 zł

Loga

Powrót do góry