Projekt „ Przebudowa ulicy Łącznej i Przyjeziernej w Janikowie”

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


Całkowity koszt inwestycji - 1 224 968,28 zł

Budżet Gminy i Miasta Janikowo - 1 015 302,57 zł

Dofinansowanie z  EFRR - 209 665,71 zł


Baner EFRR Kujawsko-Pomorskie

Powrót do góry