Siedziba Urzędu Miejskiego w Janikowie znajduje się w budynku przy ulicy Przemysłowej 6, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi tych osób w następującym zakresie:

 

  1. Budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na I poziomie poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne znajduje się na parterze, bez przeszkód w postaci progów. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze przy Punkcie informacyjno-podawczym.

  2. Po wejściu do budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość wezwania pracownika poprzez Punkt informacyjno-podawczy. Obsługi osób niepełnosprawnych dokonują wszyscy pracownicy urzędu, a w  przypadku takiej konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie.

  3. Dla naszych klientów zapewniamy także obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego. Usługa wykonywana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź. zm.) i jest bezpłatna.

  4. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z  Sekretarzem na adres e-mail: sekretarz@janikowo.com.pl lub telefonicznie 0 52 35 144 38.

 

ZGŁOSZENIE POTRZEBY SKORZYSTANIA Z POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

 

Powrót do góry