Informujemy o ustaleniu terminów odbioru odpadów mieszanych, popiołu i surowców zebranych w ramach selektywnej zbiórki  w 2020 roku. Przypominamy o terminowym wnoszeniu opłat za gospodarkę odpadami na konto Gminy Janikowo lub w kasie Urzędu Miejskiego na podstawie złożonych deklaracji.
 

Dziękujemy za terminowe regulowanie należności.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2020 w formacie pdf

Poniżej zamieszczamy zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

 Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020 [1123x794]


Powrót do góry