Tytuł projektu: Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w Janikowie poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Janikowo jako miejsca lokowania inwestycji .

Beneficjent: GMINA JANIKOWO

Całkowity koszt inwestycji : 600 989,39 zł
Dofinansowanie z EFRR : 510 840,98 zł

Gmina Janikowo zrealizowała projekt ze  wsparciem środków finansowych  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w Janikowie poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Powierzchnia terenu inwestycyjnego objętego projektem wynosi 9,01 ha umiejscowionego w granicach miasta bez procedur odrolnienia.  Obszar objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Linia energetyczna (dostępna moc 2 MW) i gazowa (do 500 m3/h) na granicy terenu .Wygodna komunikacja drogowa przez obwodnicę Janikowa Teren przy trasie głównej magistrali kolejowej Poznań – Toruń- Olsztyn i Poznań - Bydgoszcz – Gdańsk.  Przy terenie inwestycyjnym znajduje się bocznica kolejowa.

Powrót do góry