Gmina Janikowo zrealizowała operację typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł projektu :  „Przebudowa drogi gminnej 150744C i 150763C w miejscowości Ludzisko.

Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego

Wartość  całkowita -  295 436,98 zł brutto

Termin realizacji -  06 maj – 26 lipiec 2019

Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 63,63 %

Powrót do góry