Przydział lokalu mieszkaniowego; Najem socjalny lokalu

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo wypełniony wniosek

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejki w Janikowie

ul. Przemysłowa 6

Sekretariat

tel. 52 3514411

Opłaty:

brak opłat

Termin i sposób załatwienia:

do 30 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilneg.

Uchwała nr XXVII 205/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 czerwca 2013 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania Komisji Mieszkaniowej.

Powrót do góry