Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6

Pokój nr 4

tel. 052 35 14 440

 

Opłaty:

brak opłat

Termin i sposób załatwienia:

do 11 października 2019 r.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 32 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019, poz. 684 z późn. zm.)

 

Powrót do góry