Nadanie Medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"

USC

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz wniosku

- Dowody osobiste jubilatów

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Janikowie

parter, pok. nr 5

tel. 52 35 14 450

Termin i sposób załatwienia:

 

Małżonkowie, którzy wspólnie przeżyli minimum 50 lat, mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wnioski w tej sprawie przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego, który po weryfikacji dokumentów przekazuje sprawę do Kancelarii Prezydenta RP. Procedura trwa od 3-6 miesięcy. Z uwagi na długi czas oczekiwania na medale wniosek należy złożyć kilka miesięcy przed jubileuszem. Po otrzymaniu medali z kancelarii Prezydenta RP w miejscowym USC organizowana jest uroczystość wręczenia medali. Medal prezydencki dla małżonków może być przyznany tylko raz.

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach /Dz. U. Z 2019 r, poz. 25/

 

2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów /Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm/

 

Powrót do góry