Dotacja do wymiany pieców węglowych

Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o udzielenie dotacji celowej
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny potwierdzający do nieruchomości

W przypadku współnot mieszkaniowych:

  • Zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji
  • Uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru Zarządu
  • Umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną profesjonalnemu zarządcy (gdy taką zawarto)
  • Uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przebudowy systemugrzewczego
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie
ul. Przemysłowa 6
Janikowo

Sekretariat (pokój nr 115),

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski będą przyjmowane do 10 lipca 2018 r.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXXIV/296/2018 Rady miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2018 r.

Inne informacje:

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Pokorski
tel. 52 3514419
pok. 220

Powrót do góry