PRZYDZIAŁ MIESZKANIA KOMUNALNEGO, SOCJALNEGO LUB ZAMIENNEGO

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo wypełniony wniosek o przydział lokalu komunalnego, socjalnego lub zamiennego

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Janikowie ul. Przemysłowa 6,

pokój 104,

telefon: 52 3514421

Termin i sposób załatwienia:

Po zrealizowaniu aktualnej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Uchwała Nr XXVII/205/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 czerwca 2013r.

Załączniki:
Powrót do góry