Wycinka Drzew

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (krzewów)

Miejsce złożenia dokumentów:

Pokój nr 220
Zbigniew Pokorski
tel. 52 3514419

Inne informacje:

 

Do wniosku załączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 

Powrót do góry