Utylizacja odpadów azbestowych

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o realizacji w 2011r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo–cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych

Miejsce złożenia dokumentów:

Pokój nr 220
Zbigniew Pokorski
tel. 52 3514419

Termin i sposób załatwienia:

Do dnia 15 czerwca 2011 r.

Powrót do góry